Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 27 Οκτώβριος 2020 11:59

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στην ωρίμανση μελετών για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της δημοπράτησης του έργου: Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στην ωρίμανση μελετών για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και τη δημοπράτηση του έργου: Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας"

Εκτιμώμενης αξίας: 59.687,42 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Οκτώβριος 2020 14:20