//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 20:31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για τις ανάγκες του προγραμματος OLIVENET

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για: α) για την υποστήριξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης e-Promotion Platform και β) την υλοποίηση και την υποστήριξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης e-Networking Platform στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου«AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALYarea».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 12:43