//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2020 21:25

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΔΕ (ΑΔΑΜ: 20DIAB000014239)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 14:22