Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 09:54

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ. αριθμ. 301074/19034/11-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκαεπτά (17) θερμικών καμερών για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων των ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 15:53