Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 11:30

Δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας ετών 2020-2022»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντηρήσεις επαρχιακών οδών Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας ετών 2020-2022» με προϋπολογισμό: 4.340.000,00EURO μετά του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9, κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 93847.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 15:54