Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 12:23

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατό (100) αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τη λειτουργία των υπηρεσιών έδρας & Π.Ε. Αχαΐας και μέχρι του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 15:55