Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 08:52

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια εκατό (100) αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας, δαπάνης μέχρι του ποσού 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 12:43