//
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 10:36

Πρόσκληση εκδήλωσης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της επανεκτύπωσης προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του έργου SPARC, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.880,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 12:42