Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 13:03

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4, ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» Π

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 13:18