Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 16:35

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τη δημιουργία και παραγωγή Λευκώματος «Δυτική Ελλάδα 1821-2021»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 18:06