//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2020 11:58

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια 582.437,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 130.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»- Α/Α 104089

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2020 15:53