Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 10:36

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 440.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 14:36