Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 14:23

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) και τροφίμων για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ 2018-2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 14:45