Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 14:49

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρ. διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Π/Υ μέχρι του ποσού των 88.575,90 € με ΦΠΑ-ΑΑ 105082

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 17:21