Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 13:14

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας (σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα δρομολογίων)

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 15:20