Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 13:35

Διαγωνισμός έργου: Αποκατάσταση πρανούς στη θέση οχθιά για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Πάλαιρου - Πογωνιάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 14:14