Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 14:42

Διαγωνισμός έργου: «Καθαρισμοί και συντήρηση υφιστάμενων έργων στο δευτερεύον υδρογραφικό δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2021 17:04