Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2021 14:18

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ICON - WOMEN»

Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων και β) ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων για τις θέσεις εξωτερικών συνεργατών που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ5814/115/11.01.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «ICONWOM-EN”- IntegratingInnovationandPromotingClusterOrganizationinWOMenEnterprises/ Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων, με κωδ. ΜΙS:5003919,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΜ287Λ6-1ΦΜ.

Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 3-2-2021 έως και 5-2-2021.

 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ICONWOMEN - ____ Όνομα _ Επίθετο»

 

Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2021 17:02