Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2021 10:17

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 75.733,06 €, ΦΠΑ : 18.175,94 €) και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και (β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Φεβρουάριος 2021 09:05

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.