Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021 18:19

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων», συνολικού Π/Υ μέχρι του ποσού των 114.842,64 € με Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 15:37