Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 10:38

5η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αχαΐας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 15:30