Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 12:39

Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση πρόσβασης οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού»

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης της οδού προς την Ιερά Μονή Ομπλού. Η Ιερά Μονή Ομπλού είναι χτισμένη στο όρος Ομπλός περίπου 15 χλμ από την Πάτρα, επάνω από το χωριό Σαραβάλι. Η μονή ιδρύθηκε το 1315 και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ιστορικές μονές της σύγχρονης Ελλάδας. Η έλλειψη σύγχρονου και ασφαλούς δρόμου πρόσβασης στη μονή αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή της. Επιπλέον η επικινδυνότητα της υφιστάμενης διαδρομής καθιστά επιτακτική την ανάγκη κατασκευής δρόμου ασφαλούς και ικανού να ικανοποιεί τις ανάγκες πρόσβασης των χρηστών και επισκεπτών της μονής.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 15:33