Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021 13:17

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ. αριθμ. 50677/3219/24-2-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 20.000 τεμαχίων χειρουργικών μασκών μιας χρήσης με λάστιχο, δαπάνης μέχρι ποσού 2.600,00€ (συμπεριλαμβ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021 13:48