Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021 16:09

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 15:30