Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 09:22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και καθορισμό προδιαγραφών της πλατφόρμας GoldenVisa (GVS)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 14:48