Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 13:05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών διοικητικής, οικονομικής διαχείρισης και νομικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks» με MIS 5041731

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 14:49