Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021 08:03

Διακήρυξη του έργου «Καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση κόμης, κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας ετών 2021-2023»

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αφορούν στην συντήρηση, δηλαδή στον καθαρισμό ερεισμάτων, τάφρων, φρεατίων και πρανών, καθώς και στην αποκατάσταση μικροβλαβών (φθορών) οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεχθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία ανάλογα με την επικινδυνότητα της επέμβασης, καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021 07:55