Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021 11:08

«Προμήθεια (2) λαστιχοφόρων τετρακίνητων εκσκαφέων - φορτωτών με εμπρόσθιο κάδο φόρτωσης, οπίσθιο κάδο εκσκαφής και υδραυλική σφύρα με ιπποδύναμη τουλάχιστον 90 Hp»

«Προμήθεια (2) λαστιχοφόρων τετρακίνητων εκσκαφέων - φορτωτών με εμπρόσθιο κάδο φόρτωσης, οπίσθιο κάδο εκσκαφής και υδραυλική σφύρα με ιπποδύναμη τουλάχιστον 90 Hp», προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», CPV: 43260000-3 (A/A συστ.: 108842).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021 14:07