Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Ιούλιος 2021 11:25

Διακήρυξη για την προμήθεια - Παροχή Υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Π.Δ.Ε & συντήρηση για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.»

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Ιούλιος 2021 14:00