Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Ιούλιος 2021 13:28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Ιούλιος 2021 14:00