//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021 11:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης τοπογραφικής αποτύπωσης στο πλαίσιο του έργου CROSS THE GAP

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης τοπογραφικής αποτύπωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “CROSS THE GAP: ACCESSIBILITY FOR SOCIAL AND CULTURAL INCLUSION”.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021 14:52