Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Ιούλιος 2021 08:13

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την υπηρεσία «Έλεγχος και διόρθωση κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων και διόρθωση πινάκων παρακατάθεσης αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», δαπάνης μέχρι του ποσού 23.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

 

Αντικείμενο είναι ο «Έλεγχος και διόρθωση κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων και διόρθωση πινάκων παρακατάθεσης αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων» μέχρι του ποσού των 23.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021 21:28

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.