//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Ιούλιος 2021 12:19

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021 21:31