Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 10:02

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών της 5ης πρόσκλησης της Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών της 5ης πρόσκλησης της Π.Ε.Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.568.845,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέχρι και την 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59 (A.A. συστήματος 134666).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 16:25