Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 12:36

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών που αφορούν τη διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:03