Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 12:51

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών που αφορούν τη διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:03