//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021 11:36

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με δύο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «AETHER», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύβασης μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Συμμαχία για την αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» - AETHER, με κωδ. ΜΙS: 5070064, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" 2014-2020».

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021 13:36