//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021 13:06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι 13000,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021 17:08