Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2021 11:06

Κοινοποίηση των αριθ. 1174/2021 και 1175/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στην αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/241962/5957/02-09-2021 διαπραγμάτευση

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2021 14:39