//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2021 10:12

Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα ενός (1) αγροτεμαχίου στη συμπληρωματική διανομή αγροκτήματος Μπαμπαλιού, έτους 1978 της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2021 14:36