Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Οκτώβριος 2021 07:52

Κοινοποίηση των αριθμ. 1206/2021 και 1207/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στη με αρ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευση

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07 Οκτώβριος 2021 15:29