Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2021 11:56

Ανάρτηση οριστικών πινάκων βαθμολογίας υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «AETHER»

 

 

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.252444/4822/22.09.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources - AETHER» με κωδ. ΜΙS: 5070064, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία" 2014-2020.

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2021 16:38