//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2021 10:38

Κοινοποίηση της αριθμ. 1375/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στη με αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2021 15:13