//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 14:08

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος έως του ποσού των 218.798,00 € με Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 16:55