Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 10:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ΝΜΣΠ Καραμανδανείου-ομάδα 1-Π/Υ 32.556,20 με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 13:09