Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 12:22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακίνηση της επείγουσας μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για δύο (2) έτη, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 27.700,00 ευρώ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022 13:09