Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Μάιος 2022 10:33

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού ΝΜΣΠ Καραμανδανείου-ομάδα 9-Π/Υ 3.973.51 με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μάιος 2022 17:45