Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 11:36

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «AI-SMART-Adriatic Ionian SMAll PoRT Network», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 15:37