Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 14:03

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (149130/2367/27-05-2022) στα πλαίσια του έργου «ARIEL PLUS»

Επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων για τις θέσεις Κ1 & Κ2 που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/149130/2367/27.05.2022 (ΑΔΑ: Ω5Β97Λ6-ΑΕΜ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ARIEL PLUS “Προώθηση διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίο – Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion” και διακριτικό τίτλο «ARIEL PLUS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020 με κωδικό (Project Number 1276)

Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 17-06-2022 έως και 19-06-2022.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ARIEL PLUS___ Όνομα _ Επίθετο»

Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 15:43