Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Ιούλιος 2022 11:33

«Κατασκευή πίστας για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (BMX, SCATE κλπ)»

 ΕΠANAΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για ( επαναληπτικο) την ανάθεση του υποέργου WP4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)» με το σύστημα του άρθρου 95 2 (α) του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 349.700,45 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 434.000,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Ιούλιος 2022 16:18